Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Image
Image

บ้านที่จะทำให้เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศ พระนคร รศ.130 
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย “เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์”  ณ บ้านศรีเวียง

บ้านศรีเวียง พร้อมสร้างความทรงจำให้กับทุกท่าน

บ้านแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นละเมียดละไมในความเป็นคนไทย
เหมาะกับแต่งงาน วันเกิด งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมรุ่น รวมครอบครัว
งานอีเวนท์ที่ต้องการความสวยงามของอดีต หรือพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเลี้ยงรับรอง

สัมผัสบรรยากาศพระนครย้อนยุคไป รศ.130
ที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
นี้คือ ไทยโคโลเนียล

บันทึกความทรงจำดี ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ทั้งรูปถ่าย
และประสบการณ์ที่หายาก ใจกลางพระนคร

“เมื่อได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแล้ว จะเหมือนราวกับว่าเราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน”