All Day Ceremony
All Day Ceremony

All Day Ceremony

All Day Ceremony (6:00น. – 22:00น.) 280,000 ++
Image

All Day Ceremony (6:00น. – 22:00น.) 280,000 ++

งานมงคลสมรสเช้า-เลี้ยงฉลองเย็น
เช้า แขก 50 ท่าน
เย็น แขก 100 ท่าน

ที่จอดรถ 30 คัน

**สถานที่รับรองสูงสุด 150 ท่าน**

มิถุนายน 3, 2022
Image