Image
Image
Image

เรื่องราวของ “บ้านศรีเวียง” บ้านเก่ายุคโคโลเนียล 116 ปี ณ. ถนนประมวญ สีลม

“เราสร้างประวัติศาสตร์ได้ โดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์”

เหมือนกับความรู้สึกแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแห่งนี้

บ้านที่จะทำให้เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศ พระนคร รศ.130 (พ.ศ. 2455 หรือ ค.ศ. 1912) ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย “เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์”  ณ บ้านศรีเวียง หรือ บ้านหลังตึกดิน ถนนศรีเวียงและถนนประมวญ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับย่านที่มีความเจริญมากที่สุดในสมัยนั้น คือบริเวณถนนเจริญกรุง และถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนสายแรกที่สร้างแบบถนนของตะวันตก เป็นย่านเก่าแก่ ที่มีความเจริญมาก

Image

ในสมัยรัชกาลที่ 5 สีลมและสาทร มีชาวต่างชาติ มาอาศัยอยู่จำนวนมาก อาคารบ้านเรือนแถวนั้น จึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนสมัยนั้นสืบต่อกันมา  ที่ซึ่ง หลวงอุปรการนิรมิต (แดง) ข้าราชการในรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 6 ท่านได้อาศัยอยู่ ภายใน “บ้านหลังตึกดิน” บ้านไม้สีขาว ที่ผสมผสาน ความเป็นไทยและตะวันตกตั้งแต่ภายนอกอาคาร

จนถึง ภายในอาคารอย่างลงตัว ตามแบบอย่าง ไทยโคโลเนียล รศ.130

บ้านศรีเวียงมีตัวบ้านไม้สีขาวไข่มุกเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งจั่วหลังคาด้วยไม้ฉลุ และชายคาก็ตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ผ่านการปรับปรุงอย่างปราณีตให้แข็งแรง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภายในเดิมๆ จากยุโรปที่เจ้าของบ้านสะสม (บางส่วน) เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่น ใครเดินเข้าไปจะต้องเตะตาคือเปียโนจากประเทศฝรั่งเศส อายุร้อยกว่าปี เป็นเปียโนของ Planchat จากปารีสทรงอัพไรท์ ทำจากไม้มะฮอกกานี พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 18 และความพิเศษคือ จะมีเข็มทิศ 7 อ็อกเทฟ หรือ 84 คีย์ คีย์เปียโนปิดผิวด้วยงาช้าง และคีย์เช่นนี้ไม่มีผลิตอีกแล้วในปัจจุบัน

บ้านศรีเวียงยังมีต้นไม้รายล้อม ประหนึ่งป่าล้อมบ้าน ทำให้บ้านมีบรรยากาศที่เย็นสบาย ร่มรื่น เปรียบเสมือนไข่แดงท่ามกลางตึกสูงในกรุงเทพที่ล้อมรอบ สัมผัสชีวิตดั้งเดิมของผู้คนสมัยก่อน จัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งแสง เงา และความร่มรื่น ปลอดโปร่งตามแบบอย่างไทยโคโลเนียล

บ้านศรีเวียงพร้อมสร้างความทรงจำให้กับทุกท่าน

บ้านแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นละเมียดละไมในความเป็นคนไทย เหมาะกับแต่งงาน วันเกิด งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมรุ่น รวมครอบครัว งานอีเวนท์ที่ต้องการความสวยงามของอดีต หรือพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเลี้ยงรับรอง สัมผัสบรรยากาศพระนครย้อนยุคไป รศ.130 ที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม นี้คือ ไทยโคโลเนียล บันทึกความทรงจำดี ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ทั้งรูปถ่าย และประสบการณ์ที่หายาก ใจกลางพระนคร เมื่อได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแล้ว จะเหมือนราวกับว่าเราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน

Our Story
Our Story
Image

เรื่องราวของ “บ้านศรีเวียง” บ้านเก่ายุคโคโลเนียล 116 ปี ณ. ถนนประมวญ สีลม “เราสร้างประวัติศาสตร์ได้ โดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์” เหมือนกับความรู้สึกแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแห่งนี้


เรื่องราวของ “บ้านศรีเวียง” บ้านเก่ายุคโคโลเนียล 116 ปี ณ. ถนนประมวญ สีลม
“เราสร้างประวัติศาสตร์ได้ โดยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์”
เหมือนกับความรู้สึกแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแห่งนี้

Image

บ้านที่จะทำให้เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศ พระนคร รศ.130 (พ.ศ. 2455 หรือ ค.ศ. 1912) ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย “เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์”  ณ บ้านศรีเวียง หรือ บ้านหลังตึกดิน ถนนศรีเวียงและถนนประมวญ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับย่านที่มีความเจริญมากที่สุดในสมัยนั้น คือบริเวณถนนเจริญกรุง และถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนสายแรกที่สร้างแบบถนนของตะวันตก เป็นย่านเก่าแก่ ที่มีความเจริญมาก

ในสมัยรัชกาลที่ 5 สีลมและสาทร มีชาวต่างชาติ มาอาศัยอยู่จำนวนมาก อาคารบ้านเรือนแถวนั้น จึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนสมัยนั้นสืบต่อกันมา  ที่ซึ่ง หลวงอุปรการนิรมิต (แดง) ข้าราชการในรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 6 ท่านได้อาศัยอยู่ ภายใน “บ้านหลังตึกดิน” บ้านไม้สีขาว ที่ผสมผสาน ความเป็นไทยและตะวันตกตั้งแต่ภายนอกอาคาร

จนถึง ภายในอาคารอย่างลงตัว ตามแบบอย่าง ไทยโคโลเนียล รศ.130

บ้านศรีเวียงมีตัวบ้านไม้สีขาวไข่มุกเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งจั่วหลังคาด้วยไม้ฉลุ และชายคาก็ตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ผ่านการปรับปรุงอย่างปราณีตให้แข็งแรง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภายในเดิมๆ จากยุโรปที่เจ้าของบ้านสะสม (บางส่วน) เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่น ใครเดินเข้าไปจะต้องเตะตาคือเปียโนจากประเทศฝรั่งเศส อายุร้อยกว่าปี เป็นเปียโนของ Planchat จากปารีสทรงอัพไรท์ ทำจากไม้มะฮอกกานี พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 18 และความพิเศษคือ จะมีเข็มทิศ 7 อ็อกเทฟ หรือ 84 คีย์ คีย์เปียโนปิดผิวด้วยงาช้าง และคีย์เช่นนี้ไม่มีผลิตอีกแล้วในปัจจุบัน

บ้านศรีเวียงยังมีต้นไม้รายล้อม ประหนึ่งป่าล้อมบ้าน ทำให้บ้านมีบรรยากาศที่เย็นสบาย ร่มรื่น เปรียบเสมือนไข่แดงท่ามกลางตึกสูงในกรุงเทพที่ล้อมรอบ สัมผัสชีวิตดั้งเดิมของผู้คนสมัยก่อน จัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งแสง เงา และความร่มรื่น ปลอดโปร่งตามแบบอย่างไทยโคโลเนียล

Image
Image
Image
Image
Image

บ้านศรีเวียงพร้อมสร้างความทรงจำให้กับทุกท่าน

บ้านแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นละเมียดละไมในความเป็นคนไทย เหมาะกับแต่งงาน วันเกิด งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมรุ่น รวมครอบครัว งานอีเวนท์ที่ต้องการความสวยงามของอดีต หรือพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเลี้ยงรับรอง สัมผัสบรรยากาศพระนครย้อนยุคไป รศ.130 ที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม นี้คือ ไทยโคโลเนียล บันทึกความทรงจำดี ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ทั้งรูปถ่าย และประสบการณ์ที่หายาก ใจกลางพระนคร เมื่อได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแล้ว จะเหมือนราวกับว่าเราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน

Image

บ้านที่จะทำให้เราได้ดื่มด่ำบรรยากาศ พระนคร รศ.130 (พ.ศ. 2455 หรือ ค.ศ. 1912) ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์โดย “เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์”  ณ บ้านศรีเวียง หรือ บ้านหลังตึกดิน ถนนศรีเวียงและถนนประมวญ ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับย่านที่มีความเจริญมากที่สุดในสมัยนั้น คือบริเวณถนนเจริญกรุง และถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนสายแรกที่สร้างแบบถนนของตะวันตก เป็นย่านเก่าแก่ ที่มีความเจริญมาก

ในสมัยรัชกาลที่ 5 สีลมและสาทร มีชาวต่างชาติ มาอาศัยอยู่จำนวนมาก อาคารบ้านเรือนแถวนั้น จึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเรือนสมัยนั้นสืบต่อกันมา  ที่ซึ่ง หลวงอุปรการนิรมิต (แดง) ข้าราชการในรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 6 ท่านได้อาศัยอยู่ ภายใน “บ้านหลังตึกดิน” บ้านไม้สีขาว ที่ผสมผสาน ความเป็นไทยและตะวันตกตั้งแต่ภายนอกอาคาร

จนถึง ภายในอาคารอย่างลงตัว ตามแบบอย่าง ไทยโคโลเนียล รศ.130

บ้านศรีเวียงมีตัวบ้านไม้สีขาวไข่มุกเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งจั่วหลังคาด้วยไม้ฉลุ และชายคาก็ตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ผ่านการปรับปรุงอย่างปราณีตให้แข็งแรง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภายในเดิมๆ จากยุโรปที่เจ้าของบ้านสะสม (บางส่วน) เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่น ใครเดินเข้าไปจะต้องเตะตาคือเปียโนจากประเทศฝรั่งเศส อายุร้อยกว่าปี เป็นเปียโนของ Planchat จากปารีสทรงอัพไรท์ ทำจากไม้มะฮอกกานี พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 18 และความพิเศษคือ จะมีเข็มทิศ 7 อ็อกเทฟ หรือ 84 คีย์ คีย์เปียโนปิดผิวด้วยงาช้าง และคีย์เช่นนี้ไม่มีผลิตอีกแล้วในปัจจุบัน

บ้านศรีเวียงยังมีต้นไม้รายล้อม ประหนึ่งป่าล้อมบ้าน ทำให้บ้านมีบรรยากาศที่เย็นสบาย ร่มรื่น เปรียบเสมือนไข่แดงท่ามกลางตึกสูงในกรุงเทพที่ล้อมรอบ สัมผัสชีวิตดั้งเดิมของผู้คนสมัยก่อน จัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งแสง เงา และความร่มรื่น ปลอดโปร่งตามแบบอย่างไทยโคโลเนียล

สถานที่จัดงานแต่งงาน
Image

บ้านศรีเวียงมีตัวบ้านไม้สีขาวไข่มุกเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งจั่วหลังคาด้วยไม้ฉลุ และชายคาก็ตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ผ่านการปรับปรุงอย่างปราณีตให้แข็งแรง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งภายในเดิมๆ จากยุโรปที่เจ้าของบ้านสะสม (บางส่วน) เฟอร์นิเจอร์ที่โดดเด่น ใครเดินเข้าไปจะต้องเตะตาคือเปียโนจากประเทศฝรั่งเศส อายุร้อยกว่าปี เป็นเปียโนของ Planchat จากปารีสทรงอัพไรท์ ทำจากไม้มะฮอกกานี พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 18 และความพิเศษคือ จะมีเข็มทิศ 7 อ็อกเทฟ หรือ 84 คีย์ คีย์เปียโนปิดผิวด้วยงาช้าง และคีย์เช่นนี้ไม่มีผลิตอีกแล้วในปัจจุบัน

บ้านศรีเวียงยังมีต้นไม้รายล้อม ประหนึ่งป่าล้อมบ้าน ทำให้บ้านมีบรรยากาศที่เย็นสบาย ร่มรื่น เปรียบเสมือนไข่แดงท่ามกลางตึกสูงในกรุงเทพที่ล้อมรอบ สัมผัสชีวิตดั้งเดิมของผู้คนสมัยก่อน จัดวางองค์ประกอบที่ลงตัวทั้งแสง เงา และความร่มรื่น ปลอดโปร่งตามแบบอย่างไทยโคโลเนียล

สถานที่จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ
สถานที่จัดงานแต่งงาน
Image
Image

บ้านศรีเวียงพร้อมสร้างความทรงจำให้กับทุกท่าน

บ้านแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นละเมียดละไมในความเป็นคนไทย เหมาะกับแต่งงาน วันเกิด งานเลี้ยงสังสรรค์ รวมรุ่น รวมครอบครัว งานอีเวนท์ที่ต้องการความสวยงามของอดีต หรือพาเพื่อนชาวต่างชาติมาเลี้ยงรับรอง สัมผัสบรรยากาศพระนครย้อนยุคไป รศ.130 ที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม นี้คือ ไทยโคโลเนียล บันทึกความทรงจำดี ๆ บรรยากาศสบาย ๆ ทั้งรูปถ่าย และประสบการณ์ที่หายาก ใจกลางพระนคร เมื่อได้ก้าวเข้ามาในบ้านศรีเวียงแล้ว จะเหมือนราวกับว่าเราได้มาสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกัน

Image

Venue

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
See More Venue

Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.
See More Gallery
Image