Reception Package
Reception Package

Reception Package

Reception Package (8:00น. – 14:00น. หรือ 16:00น. – 22:00น.) 155,000 ++
Image

Reception Package (8:00น. – 14:00น. หรือ 16:00น. – 22:00น.) 155,000 ++

งานเลี้ยงฉลอง แขก 100 ท่าน

ที่จอดรถ 30 คัน

**สถานที่รับรองสูงสุด 150 ท่าน**

มิถุนายน 3, 2022
Image