Blog
Blog
Image

บ้านศรีเวียง และถนนประมวญ

บ้านศรีเวียง บ้านเก่ายุคโคโลเนียล 116 ปี ตั้งอยู่บนถนนประมวญ สีลม พื้นที่ที่มีเรื่องราวในอดีตของทั้งผู้คนที่เคยอยู่บริเวณนี้มาก่อน และคนกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ย่านที่เคยมีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่อาศัย และเป็นย่านที่รวมกันของ 4 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลามและฮินดู ปัจจุบันถนนประมวญ และละแวกสีลมยังคงเป็นหนึ่งในบริเวณอันเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่น มีชีวิตชีวา มีทั้งที่อยู่อาศัย ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน โบสถ์ และมีความร่มรื่นน่าเดินเล่นตลอดทั้งถนน

เดิมที่ดินบริเวณถนนประมวญนี้เป็นของพระประมวญประมาณพล (ชั้น บุญบันลือ) แต่ได้ขายต่อให้พระยาสุรศักดิ์ฯ เนื่องจากพระยาสุรศักดิ์ต้องถวายบ้านศาลาแดงคืนให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่5) พระยาสุรศักดิ์จึงจําเป็นต้องมาซื้อบ้านพร้อมที่ดินประมาณ 100 ไร่เศษ ต่อจากพระประมวญประมาณพล ในบริเวณถนนสีลมใกล้โรงพยาบาลบางรักของกรมการแพทย์ปัจจุบัน ซึ่งก็คือโรงพยาบาลเลิศสิน เพื่อใช้เป็นบ้านพักแห่งใหม่

เนื่องจากที่ดินแปลงนี้มีขนาดใหญ่เกินความต้องการ เจ้าพระยาสุรศักดิ์จึงได้จัดสรรที่ดินแบ่งขาย และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติตัดถนนเพิ่มขึ้น 3สาย โดยมี2สายที่ตัดเชื่อมถนนสีลมและถนนสาทร แล้วขอพระราชทานชื่อถนนสายหนึ่งว่าถนนประมวญ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่เจ้าของเดิมคือพระประมวญประมาณพล

ถนนประมวญยังเป็นที่ตั้งของวังประมวญ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ต้นราชสกุลรัชนี ซึ่งท่านได้รับที่ดินพระราชทานมาประมาณ 12 ไร่ จึงรื้อวังเดิมที่อยู่ริมคลองบางหลวงใกล้สะพานเจริญพาศน์ วังนี้ตัวพระตําหนักสร้างด้วยไม้สวยงาม เปลี่ยนมาสร้างเป็นโรงพิมพ์ ชื่อ โรงพิมพ์ประมวณมาร์ค และ มีการสร้างตําหนักใหม่ขึ้น เป็นตําหนักตึก 2 ชั้นออกแบบโดยหม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ

บ้านศรีเวียงบนถนนประมวญ จึงมีกลิ่นอายความอบอุ่นในอดีต วิถีชีวิตของชาววังสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นความสวยงามในหัวใจสําหรับผู้ที่ได้มาเยือนบ้านศรีเวียง เพียงลมพัดเบาๆ ภาพในอดีตแห่งความสุข สามารถตรึงเข้ามาในหัวใจของใคร เมื่อได้ยืนอยู่กลางบ้านศรีเวียง

ที่มา: facebook สมาคมศิษเก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

กันยายน 16, 2022
Image