Blog
Blog
Image

“ความอ่อนช้อย” ของศิลปะยุครัตนโกสินทร์ จับใจผู้คนให้เต็มไปด้วย ”ความอ่อนโยน”

เพราะศิลปะเกิดมาจากความรักและศรัทธา ทำให้ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปี ศิลปะในยุครัตนโกสินทร์ยังคงตราตรึงไว้ในความทรงจำ และมีอีกหลายห้วงเวลาที่สำคัญที่บันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ถึงทุกวันนี้ “บ้านศรีเวียง” เป็นอีกจุดหมายที่รวมศิลปะในแง่สถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่มีเรื่องราวแห่งยุครัตนโกสินทร์เอาไว้เช่นเดียวกัน

การผลัดเปลี่ยนความงดงามสู่ยุครัตนโกสินทร์

  • ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นการรื้อฟื้นแบบอย่างจากในยุคอยุธยาที่ถูกทำลายกลับมาสร้างงานมากมายทั้งแบบปราสาท พระราชวังและวัดต่างๆ โดยรวบรวมช่างฝีมือที่ดีที่สุด กลายเป็นพระบรมมหาราชวัง วัดพระศีรัตนศาสดาราม
  • งานจิตรกรรมสืบต่อประเพณีของไทยลงบนฝาผนัง ภาพเขียนจากเรื่องราวในพระพุทธศาสนา ภาพเทวดา ภาพของการใช้ชีวิตและความเชื่อในสมัยนั้น
  • ความรุ่งเรืองสูงสุดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาที่ 3 กับภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถและพระวิหารซึ่งมีอิทธิพลของศิลปะจีนเข้ามาผสม จากการค้าขายกับจีนในตอนนั้น

จุดเปลี่ยนของศิลปะไทยและโลกตะวันตก

  • ถ้าพูดถึงงานศิลปะในรัตนโกสินทร์ตอนกลาง เกิดขึ้นในรัชกาลที่ 4 หลังจากการติดต่อกับชาติตะวันตก ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งประเพณี วัฒนธรรมและงานศิลปะประเภทต่างๆ
  • “ขรัวอินโข่ง” จิตรกรเอกประจำรัชกาลที่ 4 ท่านเป็นศิลปินคนแรกที่ใช้เทคนิคการเขียนภาพฝาผนังตามแบบตะวันตก เห็นภาพมีมิติใกล้ไกล ใช้แสงเงาซ่อนความอ่อนช้อยในความเป็นไทยเอาไว้ได้ครบถ้วน
  • ภาพวาดธรรมชาติของขรัวอินโข่งมีการใช้สีที่กลมกลืน สร้างภาพให้มีชีวิต เห็นถึงการเคลื่อนไหว ท่านเป็นศิลปินซึ่งบวชเป็นพระที่มีลูกศิษย์ให้การเคารพมากมาย
  • สถาปัตยกรรมเปลี่ยนจากบ้านไม้กลายเป็นก่อสร้างด้วยอิฐ แบบไทยผสมจีน และเลียนแบบชาวตะวันตกมากขึ้น

ศิลปะยุคใหม่สร้างสรรค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

  • ตั้งแต่รัชกาลที่ 5-6 ความรู้และการออกแบบของสถาปัตยกรรมค่อนข้างชัดเจนว่ามีอิทธิพลมาจากทางตะวันตก โดยเฉพาะการเข้ามาของโคโลเนียลสไตล์โดยช่างออกแบบชาวอิตาเลียน
  • เมื่อสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลเข้ามาปรับให้สอดคล้องกับสภาพอากาศของกรุงเทพฯ สร้างเอกลักษณ์ถึงทุกวันนี้ด้วยโครงสร้างอาคารและลวดลายไม้ฉลุบนกำแพง หน้าต่าง หรือช่องระเบียง

และหากคุณตามหาความทรงจำจากความสวยงามและอ่อนช้อยของงานออกแบบศิลปะในอดีต “บ้านศรีเวียง” เป็นสถานที่สุดอบอุ่นซึ่งคุณสามารถมาสัมผัสบรรยากาศแบบไทยโคโลเนียล ย้อนไปในยุค ร.ศ.130 บนพื้นที่ที่กลายเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ ที่นี่เป็นบ้านที่สร้างมาด้วยความรักและพร้อมส่งต่อหัวใจนี้ให้กับทุกๆ คน การมาที่บ้านศรีเวียงจะเป็นอีกประสบการณ์ไม่กี่ครั้งที่คุณสามารถร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันกับเรา

มิถุนายน 8, 2023
Image