Blog
Blog
Image

ค้นพบเรื่องราวกว่า 116 ปีของ “บ้านโคโลเนียล” ใจกลางกรุงเทพฯ

คุณยังจำได้ไหมจากบทเรียนประวัติศาสตร์ที่เคยร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กว่าถนนสายแรกที่สร้างตามแบบตะวันตกเส้นแรกของไทยคือที่ไหน คำตอบที่เราจำได้ดีก็คือถนนเจริญกรุง เป็นศูนย์กลางความเจริญของบางกอกอันเก่าแก่ มีถนนเส้นหนุ่งที่เชื่อมกับย่านนั้นในชื่อ ถนนศรีเวียงและถนนประมวญ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ที่สีลมและสาทรเป็นจำนวนมาก อาคารบ้านเรือนจึงได้รับวัฒนธรรมตะวันตกออกแบบเป็นบ้านเรือนสืบต่อกันมา หลวงอุปรการนิรมิต(แดง) ข้าราชการในรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 ได้อาศัยอยู่ใน ”บ้านหลังตึกดิน” บ้านสีขาวที่ผสมผสานความเป็นไทยและตะวันตกเอาไว้ตามอย่างบ้านไทยโคโลเนียล รศ.130 ในชื่อที่คุณรู้จัก ณ ปัจจุบันว่า “บ้านศรีเวียง”

หากคุณตามหาความหมายว่าบ้านโคโลเนียลมีสไตล์แบบไหน จะพบว่าบ้านไทยโคโลเนียลมีความหรูหราคลาสสิคตั้งแต่ด้านนอกไปจนด้านใน ใส่รายละเอียดด้านนอกตั้งแต่หลังคาลงมาที่ชายคาจะเป็นไม้ฉลุ มองเข้าไปเห็นถึงลวดลายที่อ่อนหวาน เส้นที่มีความผสมผสาน 2 วัฒนธรรม ปรับแต่งออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทย อยู่สบาย ในแต่ละช่วงวัน แสงแดดที่ลอดผ่านลายต่างๆ เหล่านั้นกระทบเงาลงมา สร้างความงามให้มองได้ไม่มีเบื่อ

ในรายละเอียดการตกแต่งด้านใน มีเปียโนอายุกว่าร้อยปีของ Planchat จากปารีสทรงอัพไรท์ พัฒนาในช่วงศตวรรษที่ 18 ซ่อนความพิเศษกับเข็มทิศ 7 อ็อกเทฟ หรือ 84 คีย์ ปิดผิวด้วยงาช้างและคีย์ลักษณะนี้ไม่มีผลิตอีกแล้วในทุกวันนี้

หากคุณอยากเก็บความทรงจำไว้ในบ้านโคโลเนียลที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เก็บไว้ให้คนในครอบครัว เพื่อนหรือคนรุ่นหลังว่าครั้งหนึ่งเคยมีห้วงความสุขเก็บไว้ตลอดกสล “บ้านศรีเวียง” เป็นจุดหมายปลายทางใจกลางพระนครให้คุณได้เข้ามาบอกเล่าเรื่องราวของคุณไว้กับเรา…

เมษายน 1, 2024
Image